Neuro Impulse Protocol – ”NIP”

 

​NIP er kiropraktik uden knæk!

NIP er en fuld kropsundersøgelse med vægten lagt på det neurologiske område.

Forestil dig, at din hjerne er en computer. Hvis du ændrer inputtet til computeren, så vil det ændre outputtet fra computeren.

Det samme sker for din krop: Hvis du ændrer input til hjernen, fx hvis du føler smerte og/eller nedsat bevægelse i en del af kroppen, så vil det ændre den måde, hvorpå din hjerne kontrollerer din krop. Måske begynder du at halte eller din kropsholdning ændres. Det vil gøre dig mere modtagelig for mere smerte og ømhed.

Målet med NIP er at normalisere input til hjernen, og dermed også output.

​​Hvordan er en NIP undersøgelse?

NIP undersøgelsen er en kombination af en meget præcis kiropraktisk undersøgelse og en detaljeret neurologisk undersøgelse.

I praksis betyder det en undersøgelse af dine reflekser, din muskelkraft og bevægeudslag i ryggens led, led i arme og ben samt foran på kroppen og kraniet.

NIP undersøgelsen hjælper kiropraktoren til at finde det præcise sted, hvor din krop har behov for justering.

​ I undersøgelse medtager vi desuden nogle lidt oversete led, særligt på forsiden af kroppen: kæbeled, leddene omkring brystbenet og skamben, samt komplikationer fra arvæv, fx efter kejsersnit og andre operationsar.

​Ud over NIP undersøgelsen udfører jeg også almene ortopædiske tests og neurologiske undersøgelser.

​Hører man et knæk ved behandlingen?

NIP behandling er helt fri for knæk!

Behandlingsteknikken er forskellig fra den mekaniske manipulation, som man normalt forbinder med kiropraktik.

 

NIP behandling udføres med meget lav kraft, og du vil ikke hverken føle eller høre en knæklyd. Det er hastigheden og det specifikke sted, hvor impulsen gives, der har den direkte og dybdegående effekt på nerveforsyningen til og fra det involverede område.

Justeringen er en "hold-og-lille-impuls"-teknik, designet til at genoprette normal neurologisk funktion uden særlig kraft – modsat en mekanisk manipulation af et led.

​ Umiddelbart efter en behandling vil du opleve en ændring i kroppens funktioner – primært ved en større bevægelighed af kroppens led, og måske øget muskelstyrke fordi forstyrrende signaler i dit nervesystem er blevet nedsat.

​​​Hvem har glæde af behandlingsmetoden?

Alle kan have glæde af NIP. Men de som har udtrykt særlig glæde herved, er blandt andet folk med hypermobilitet, gravide, børn og andre med ømfindtlige led. Simpelthen fordi leddet ikke bliver bragt ud i yderstilling ved behandlingen.​

Mere info om NIP

Dårligt input til centralnervesystemet - Dysafferentation

​Et af de centrale punkter i NIP er "dysafferentation". 

dys = dårlig, afferent = input til centralnervesystemet, ation = en proces.

​ Dit centralnervesystem består af din hjerne og rygmarv. Alle andre dele af din krop sender konstant information til din hjerne og rygmarv om 1) kropsdelenes position og bevægelse 2) om kroppen lider af nogen former for skade eller irritation

​ Så længe din krop bevæger sig normalt, og vævet ikke er under nogen former for abnorm stress eller lider af nogen skader, så vil den information, der sendes til dit centralnervesystem være af mekanoreceptorisk art – energisk og oplivende. "Mekanoreceptorisk" kan oversættes med mechano = berøring, tryk, træk etc, reception = at modtage information)

Konsekvens af ubalance - Nociception

Hvis der derimod er led, der ikke bevæger sig korrekt, muskler der er for anspændte eller i det hele taget er væv, som undergår nogen form for skade eller irritation, så vil den information, dit nervesystem modtager, være skadelig, smerteproducerende og energitappende vævs-stress-signaler – også kaldet "nociception".

'Noci' kommer af det latinske 'nocere' = at skade.

​ Balancen mellem disse to typer af information bør være en stor overvægt af bevægelsesinformation (mekanoreception). Hvis balancen skifter til fordel for skadevoldende information (nociception), kan det resultere i større muskel-anspændthed eller svaghed samt tab af normal bevægelse i leddet.

​ "Dysafferentation" er derfor det ord, der beskriver ændringen i inputtet til dit centralnervesystem, når der er reduktion af bevægelsesinformation og øget skadesinformation.

​ Under den kiropraktiske undersøgelse måler vi output fra hjernen ved at bedømme bevægelsesmønstrene i rygsøjlen og andre relaterede led. Desuden tester vi muskelstyrken i bestemte muskler, kvaliteten af reflekser og vi vurderer kropsholdningen. Denne detaljerede undersøgelse afslører, hvilken del af kroppen, der er årsag til "dysafferentation", hvorefter kiropraktoren kan genoprette det normale input med en justering.​

​Og lige lidt mere information – dura!

​ Stort set hver eneste struktur i vores krop er i stand til at generere nociceptiv afferent input og dermed dysafferentation. Det er derfor, vi kan føle smerte så mange forskellige steder.

Der er dog også visse strukturer, som har et særligt betydningsfuldt input til centralnervesystemet – én af disse er dura mater – eller lidt forkortet: dura.

Dura er en beskyttende hinde, der omsvøber hjernen og rygmarven. Det ydre lag af hinden er forbundet med indersiden af kraniet og til andre punkter langs rygmarven – især i toppen og i bunden. Det betyder, at hvis en person har manglende bevægelse i leddene i toppen eller bunden eller imellem kranieleddene, kan det skabe et træk i dura – også kaldet "dural tension/spænding". Når det bliver lagt oveni effekten af stress-signaler (nociception) fra leddene, så skaber det endnu større overbelastning af det centrale nervesystem og leder til endnu større dysafferentation. Netop på grund af dette starter en NIP undersøgelse altid med den øvre del af nakken, fordi denne del af rygsøjlen har så stor betydning for dural tension!

​Problemerne ligger i lag!

Et andet meget vigtigt element i NIP er, at problemerne ligger i lag.

Dysafferentation, dvs. hjernens manglende evne til at matche indkommende signaler med et passende output, lader til at ligge i lag – ligesom lagene i et løg. Det er umuligt at komme ind til de dybe lag, inden de yderste lag er skrællet bort. Nogle gange ligger lagene meget tæt. Det kan betyde, at du har behov for mere end én justering ved en konsultation. Andre gange ligger lagene med større afstand, og der kan derfor være behov for, at der går længere tid mellem justeringerne. Derfor vil du ofte blive anbefalet en række af behandlinger, hvor der i starten går få dage mellem behandlingerne. I takt med at du får det bedre, vil der gå længere og længere tid imellem behandlingerne. Et typisk forløb ligger på mellem 5-8 behandlinger. Målet er dog at skræddersy behandlingsforløbet til den enkelte.

Dette er ment som en introduktion til den spændende verden i NIP. Hvis du har nogen spørgsmål omkring NIP, så tøv ikke med at kontakte klinikken.