Vores datasikkerhedspolitik

Dataansvarlig:

Kiropraktisk Klinik Esbjerg ApS v. Felicidad Bendt Sørensen og Rune Wolff er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger og journalføring. 

Indsamling:

I forbindelse med behandling på klinikken, er det nødvendigt for din behandler, at indsamle oplysninger om dig. Både almindelige personoplysninger og personfølsomme oplysninger. Vi indsamler kun den nødvendige og korrekte information og ligeledes kun information der er relevant for dit behandlingsforløb. Formålet med indsamlingen er, at kunne give dig det mest optimale behandlingsforløb.

Samtykke:  

Hvis du giver samtykke til det, kan vi indsamle oplysninger fra andre sundhedsfaglige grupper f.eks. scanningsvar fra sygehuset, samt sende dine oplysninger videre til f.eks. egen læge, speciallæge mv. Har du ikke givet samtykke til dette, gør vi det selvfølgelig ikke. 

Indsigt:  

Du har altid mulighed for indsigt i dine personoplysninger og i din journal. Du skal blot henvende dig til din behandler på klinikken.

Sletning:

Efter persondataforordningen har du ret til sletning. Dette gøres ved henvendelse til klinikken. Vi gør i denne forbindelse opmærksom på, at vi ifølge sundhedsloven har 10 års opbevaringspligt af dine data, fra sidste henvendelse til klinikken. Du vil her kunne bruge din ret til indsigelser.

Opbevaring:

Vi opbevarer dine data krypterede og forsvarligt efter persondataforordningens forskrifter. Virksomheden opbevarer ikke data uden for Europa.

Kategorier af modtagere:

Dine personoplysninger videregives til offentlige myndigheder eksempelvis Region Syddanmark, såfremt din behandler har et ydernummer.

Dine oplysninger overføres ikke til tredjelande, som er lande uden for EU/EØS. Oplysningerne overføres heller ikke til internationale organisationer.

Fortrolighed:

Vi gør meget ud af diskretion på klinikken og i vores dagligdag. Vi sikrer fortrolighed ved vores personalepolitik.

Forpligtelser:

Du er ikke forpligtet til at afgive personoplysninger, men det kan have helbredsmæssige konsekvenser for dig selv, hvis du skulle vælge at tilbageholde oplysninger. 

Datatilsynet:

Du har ret til at indgive klage til Datatilsynet, som kan kontaktes via www.datatilsynet.dk 

Journalindsigt:

Ønsker du journalindsigt, da meddel dette til din behandler.

Utilsigtede hændelser 

Er uheldet ude og sker der en utilsigtet hændelse, indrapporteres dette på Styrelsen for Patientsikkerhed www.stps.dk

Klage

Har du som patient, en klage til klinikken, da vil vi gerne være behjælpelige med hvilke muligheder du har for at lave den skriftligt - klik også gerne på nedenstående link

http://stps.dk/da/borgere/klage-over-sundhedsvaesenet/vejledninger/~/media/4D45CF3774544729A1D3A96D0A09F4B7.ashx

Hvis du som patient kommer ud for en situation, der antages at kunne give ret til patienterstatning da følg dette link

http://pebl.dk/

Hvis du har spørgsmål, så kontakt os endelig, vi hjælper og guider dig gerne.